Wybór języka
powrót

Położenie

Gmina Sulechów położona jest na zachodzie Polski, w środkowej części województwa lubuskiego, w Powiecie Zielonogórskim, zajmując powierzchnię 236 km2. Na tym terenie znajduje się 26 miejscowości, które tworzą 20 sołectw.

Od południa naturalną granicą Gminy jest rzeka Odra. Gmina Sulechów graniczy z następującymi Gminami: od północy - Babimost, Szczaniec, Świebodzin i Skąpe, od zachodu - Czerwieńsk, od południa - Zielona Góra i od wschodu - Trzebiechów, Kargowa.

Na wyjątkowy charakter Gminy wpływa fakt, że jest ona położona na terenie trzech obszarów krajobrazowych: Doliny Środkowej Odry, Równiny Torzymskiej i Pojezierza Łagowskiego w makroregionie Pradoliny Berlińskiej i Pojezierza Brandenbursko-Lubuskiego.

Około 50% terenu zajmują uprawy rolne, a prawie 39% lasy i tereny zadrzewione.
Położenie Gminy pośrodku województwa, bliskie sąsiedztwo Zielonej Góry, przebieg ważnych dróg o znaczeniu krajowym (planowana budowa trasy szybkiego ruchu S3), żeglowna rzeka Odra oraz niewielka odległość od granicy z Niemcami są bez wątpienia dużymi atutami.

Obszar Gminy zamieszkuje 26 115 osób, z czego 17 244 to mieszkańcy miasta Sulechów, natomiast 8 871 stanowią mieszkańcy wsi należących do Gminy (stan na dzień 31.12.2010 r.).

Położenie
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki