Wybór języka
powrót

Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie

Adres:
Wojnowo 7a
66-120 Kargowa

tel. 737 180 218
e-mail:
spwojnowo@wp.pl
strona www:

Dyrektor: Zbigniew Harasimionek

 

Misją Szkoły Podstawowej Specjalnej jest, oprócz typowej działalności edukacyjnej, organizowanie profesjonalnej i wszechstronnej pomocy na rzecz przebywających na leczeniu pacjentów - wychowanków. Działalność Szkoły ukierunkowana jest na niwelowanie trudności szkolnych, promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwiązywanie problemów wynikających z zaburzeń emocjonalnych i zachowania. Ma służyć stworzeniu modelu i klimatu pracy wspomagającego terapię medyczną, aby "ciało było zdrowe, a dusza spokojna...". Szkoła Podstawowa Specjalna obejmuje swym działaniem dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które są pacjentami Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego i przebywają w placówce w cyklach turnusowych (3 tygodnie).
W trakcie roku takich turnusów jest ok. 10. W skali roku przebywa tam ok. 500 wychowanków. Placówka obejmuje swoim działaniem dzieci z całego kraju. Pobyt u nas jest dla nich jedną z możliwości zmiany środowiska i poprawy stanu zdrowia.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze