Wybór języka
powrót

Zabytki

Kościół p.w. św. Katarzyny w Niwiskach

Kościół filialny p.w.św. Katarzyny z XIII wieku to budowla z kamienia i rudy darniowej. Posiada unikalną konstrukcję gotyckiej więźby dachowej. Na przełomie lat 60-70. Na ścianach świątyni odsłonięto późnogotycką polichromię. Znajduje się tam także stara chrzcielnica z datą 1583.Świątynia posiadała również stare dzwony, które w czasie II wojny światowej wywiezione zostały do Niemiec. Kościół jest otoczony kamiennym murem, w którego linii od południa znajduje się prostokątna brama.

Kościół fil. p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Białowicach

 To późnogotycka świątynia, która powstała w końcu XV wieku z wykorzystaniem murów poprzednie budowli. W XVII wieku kościół został powiększony. Wewnątrz znajduje się wyposażenie z okresu renesansu i baroku (XVI-XVIIw), w tym renesansowe drewniane empory wykonane przez Martena Bisela w 1567 roku. Zachowała się również późnoromańska kamienna chrzcielnica z XIII wieku. Kościół jest otoczony kamiennym murem datowanym na XV wiek z bramkami.

Kościół w Podgórzycach

U stóp podgórzyckiego wzgórza, którego korona gościła niegdyś osadę otoczoną fosą znajdują się ruiny XIII-wiecznego kościoła. Zachowane mury wraz z drewnianą dzwonnicą były w 2008 roku przedmiotem konserwacji. W świątyni mimo ze bez dachu odbywają się, odbywają się okazjonalne uroczystości religijne.

Kościół filialny p .w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kotowicach

 Wzniesiony w ok. 1840 roku, jako zbór ewangelicki. Jest budowlą oddającą styl późnego klasycyzmu, zorientowaną na północ, murowaną, salową na planie prostokąta, z wieżą od strony południowej, nakryta dachem dwuspadowym. Wnętrze, opięte emporami, ma wyposażenie z czasu budowy kościoła.

Kościół p . w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Drągowinie

Powstał wkrótce po założeniu wsi , jeszcze przed 1237 r. Romańska budowla o zasadniczym układzie murów przetrwała do dziś, w przebudowanej jednak postaci. Plac kościelny otacza kamienny mur, w linii którego od zachodu znajduję się brama barokowa z końca XVII wieku, zakończona falistym szczytem z płaskorzeźbą św. Augusta.

Kościół p. w. Wniebowzięcia NMP w Przybymierzu

Gotycki z XV w. Zbudowany z rudy darniowej i kamienia. Świątynia otoczona jest kamiennym murem z bramą.

Kościół p . w . św. Wawrzyńca w Bogaczowie

Z początku XIV - wieku otoczony kamiennym murem jest przykładem połączenia elementów sztuki gotyku i baroku. W świątyni i na zewnątrz znajdują się nagrobki kamienne. Naprzeciw kościoła znajduję się XVI wieczny pałac z parkiem.

Białowice – zabytkowa plebania

Barokowa plebania zbudowana została w XVIII wieku. Przez wiele lat nie była użytkowana i bliska ruiny została w 1983 roku przejęta do zagospodarowania, zabezpieczona i częściowo wyremontowana. W plebani organizowane są imprezy kulturalne przez obecnego właściciela.

Bogaczów – pałac. Pałac usytuowany jest w centralnej części wsi, po stronie południowej lokalnej drogi Bogaczów - Wysoka. Pałac stanowi element dominanty założenia. Skierowany fasadą w stronę południową, gdzie rozciąga się rozległy park krajobrazowy. Neobarokowy pałac jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, nakryty dachem mansardowym, urozmaiconym "wolimi oknami". W pałacu zachowały się sztukaterie sufitu, piece, stolarka drzwiowa i okienna z okiennicami. Obecnie stanowi własność prywatną.

Bogaczów – Dwór

Dwór w Bogaczowie usytuowany jest w południowo-zachodniej części wsi, w dawnym folwarku dolnym. Dwór znajduję się po wschodniej stronie drogi do Nowogrodu Bobrzańskiego, a zabudowa folwarczna po stronie zachodniej. W skład folwarku wchodzą m.in.: spichlerz , obora, dom mieszkalny oraz tzw. duża obora (powstałe w XIX w). Obecnie odrestaurowany dwór służy celom mieszkalnym. Dwór założony na planie prostokąta jest dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony, nakryty dachem mansardowym z powiekami w dolnej połaci. Barokowy charakter budynku podkreśla podział elewacji, które zostały rozczłonkowane i spięte w narożach lizenami, a granice między kondygnacjami podkreślono prostym gzymsem. W fasadzie budynku umiejscowiono wejście główne. Z oryginalnego wystroju i wyposażenia zachowała się stolarka drzwiowa zewnętrzna i częściowo wewnętrzna (z końca XVI wieku), skromna barokowa dekoracja sztukatorska sufitów i posadzka na parterze.

Dobroszów Wielki – dwór

Dwór to budynek murowany z cegły, tynkowany, założony na planie prostokąta, z dostawioną wtórnie od zachodu przybudówkę kryjącą klatkę schodową. Wnętrze rozplanowane jest w dwóch traktach z centralnie umieszczoną sienią i pomieszczeniami w układzie amfiladowym. Fasada dworu zwrócona jest na wschód. Parterowy, częściowo podpiwniczony budynek nakryty jest dachem mansardowym z naczółkami. Pośrodku kalenicy umieszczona jest drewniana sześcioboczna wieżyczka z latarnią, nakryta kopulastym hełmem. Prostokątne otwory okienne obramione są profilowymi opaskami. Fasadę wieńczy profilowany gzyms koronujący.

Kamionka – dwór

Zespół dworsko – folwarczny usytuowany jest w północnej części wsi kamionka. Dwór będący najstarszym elementem zespołu, powstał – wg różnych źródeł – w 2 poł. lub pod koniec XVII wieku. Przypuszczalnie budowę podjął Hans Christoph von Berge z Niwisk. Około 1850 roku rezydencję gruntownie przebudowano nadając jej obecną, późnoklasyczną formę. Murowany z kamienia i cegły, tynkowany dwór założony jest na planie prostokąta z wnętrzem w układzie dwutraktowym. Elewacja frontowa zwrócona jest na południe. Piętrowy nakryty niskim, czterospadowym dachem budynek jest w całości podpiwniczony. Bryła budowli jest systematyczna i zwarta. Dziesięcioosiowa fasada dworu posiada skromną dekorację architektoniczną ograniczoną do prostych parapetów podokiennych oraz profilowanych, prostych naczółków wieńczących otwory okienne pietra.

Niwiska – pałac

Zespół pałacowy położony jest w południowo–zachodniej części wsi, przy drodze Zielona Góra – Żagań. Pałac w wyniku barokowej przebudowy stał się założeniem na planie prostokąta, dwukondygnacyjnym, nakryty dachem czterospadowym . Elewacje rozczłonkowane zostały lizenami, rozmieszczonymi w narożnikach i między parami prostokątnych okien. Pod koniec XVII wieku fasadę wzbogacono o późnobarokowy portal, zamknięty łukiem koszowym i wsparty na kolumnach o kapitelach jońskich. Pośrodku łuku mięsistego nadproża umieszczono akanty stylizowane na kartusz herbowy. Nad portalem wymurowano balkon otoczony masywną balustradą. Zachowała się także częściowo oryginalna stolarka okienna oraz drzwi wejściowe do pałacu.

Przybymierz - dwór

 Popularnie nazywana dworem karczma położona w centrum wsi, w pobliżu kościoła. Obecnie budynek jest w rękach prywatnych. Budowla wzniesiona została na planie prostokąta. Dwutraktowy układ wewnętrzny z sienią przelotową i symetrycznie rozmieszczonymi pomieszczeniami jest częściowo wtórny, gdyż pierwotnie wschodnia część przyziemia tworzyła jedno duże wnętrze, mieszczące wyszynk. Obiekt jest dwukondygnacyjny, nakryty dachem naczółkowym o bryle zachowanej z czasu budowy. Inaczej jest z plastyką elewacji, zubożonej zapewne na początku XX wieku, w czasie adaptacji budynku na mieszkania. Wprowadzono wtórne podziały, jak również zlikwidowano przesklepioną tzw. czarną kuchnie. Zachowały się natomiast częściowo oryginalne stropy.

Krzystkowice – była fabryka amunicji

Ruiny poniemieckiej fabryki amunicji. Dynamit AG - Fabrik Chrisianstadt powstała i funkcjonowała w okresie II wojny światowej. Na fabrykę składało się kilkaset budynków rozlokowanych na ok. 35km2 powierzchni.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna