Wybór języka
powrót

Podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu
14.06.2013 11:00

W piątek, 14 czerwca br., w gabinecie Starosty Zielonogórskiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan, Przewodniczący Stowarzyszenia Touristische Gebiets-gemeinschaft NEISSELAND Wolfgang Michel, Koordynator Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw projektowych” Mariusz Welman, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Irena Podsiadły oraz Specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych  Barbara Chudzińska.

 

 

 

Na spotkaniu tym Starosta Zielonogórski wraz z Przewodniczącym Stowarzyszenia Touristische Gebiets-gemeinschaft NEISSELAND podpisali wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

Powiat Zielonogórski wraz z Touristische Gebiets-gemeinschaft NEISSELAND opracowali projekt zatytułowany „Śladami Henry`ego van de Velde – turystyka transgraniczna“, którego punkt kulminacyjny przypadnie na 5 i 6 września br. W tych dniach w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie odbędzie się międzynarodowa konferencja służąca pokazaniu walorów turystycznych Powiatu Zielonogórskiego i obszaru, na którym działa Touristische Gebiets-gemeinschaft NEISSELAND, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Henry`ego van de Velde.

Właśnie postać Henry`ego van de Velde połączyła Powiat Zielonogórski i Touristische Gebiets-gemeinschaft NEISSELAND. W Powiecie Zielonogórskim, w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie znajdują się wnętrza zaprojektowane przez van de Velde. Wnętrza te, to jedyne znane dzieło tego artysty w Polsce, odkryte zaledwie w roku 2003. W Saksonii z kolei jedynym dziełem tego artysty jest Villa Esche w Chemnitz, miejsce znane już turystom i wielbicielom secesji.

Mamy nadzieję, iż ten projekt będzie początkiem dalszej współpracy polsko - niemieckiej na gruncie turystyki oraz przyczyni się do promocji atrakcji turystycznych Powiatu Zielonogórskiego i  obszaru, na którym działa Touristische Gebiets-gemeinschaft NEISSELAND po obu stronach granicy.