Wybór języka
powrót

II Powiatowy Dzień Organizacji Pożytku Publicznego Powiatu Zielonogórskiego

We wtorek, 22 sierpnia odbył się II Powiatowy Dzień Organizacji Pożytku Publicznego Powiatu Zielonogórskiego. Ta wspólna inicjatywa Powiatu Zielonogórskiego oraz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego pozwoliła po raz kolejny na spotkanie środowisk zajmujących się działalnością społeczną oraz zaprezentowanie osób, które są liderami NGO w powiecie.

 

Na wtorkowym spotkaniu Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski i Wicestarosta Waldemar Kotlarski przedstawili dotychczasowy przebieg i owoce współpracy samorządu z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie powiatu zielonogórskiego. Włodarze powiatu serdecznie pogratulowali działaczom społecznym zapału i aktywności w działaniach oraz podziękowali im za wspaniałe inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnych społeczności. 

 Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Romualda Jarecka-Cieślak również nie szczędziła słów uznania  laureatom konkursu "Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego".  Konkurs po raz drugi zorganizowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w celu uhonorowania osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla Powiatu Zielonogórskiego za ich działalność, twórczość, aktywność, zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły i wpływają na rozwój i promocję Powiatu Zielonogórskiego. Oficjalne wręczenie statuetek i certyfikatów odbędzie się w sobotę, 26 sierpnia podczas dożynek powiatowo-gminnych w Świdnicy. Oto lista laureatów:

1. Stanisław Wieczorek

Skarbnik Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście, gra w Orkiestrze od blisko 30 lat. Od wielu lat radny Rady Miejskiej w Babimoście i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej. Inicjator działań integrujących  zespół oraz organizator wielu koncertów uświetniających uroczystości świeckie i religijne. Członkowie Orkiestry twierdzą zgodnie, że bez obecności w niej Pana Stanisława Wieczorka niemożliwym byłoby jej istnienie.

2. Grzegorz Doszel

Wójt Gminy Bojadła, inicjator akcji aktywizujących środowiska, szczególnie z terenów wiejskich. Współorganizator uroczystości okolicznościowych dla dzieci, rodzin i seniorów. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in.: srebrną odznaką „Przyjaciel Dziecka”, brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Zasługi Łowieckiej. Jest członkiem Fundacji Pałac Bojadła, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach oraz Koła Łowieckiego „Jeleń” Bojadła.

3. Anna Pietrusiewicz

Działaczka sportowa i trener w Uczniowskim Klubie Sportowym Jedynka w Sulechowie. Organizatorka imprez sportowych w akrobatyce sportowej rangi międzywojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz obozów sportowych dla dzieci. Z jej inicjatywy aktywowano w SP nr 1 w Sulechowie sekcję akrobatyki sportowej.

4. Rafał Trafała

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica, Prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej Młodzieży „Młodzi Potrafią”, członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Inicjator wielu przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców Gminy Świdnica, zwłaszcza do dzieci i młodzieży.

5. Maria Serafin

Honorowy Obywatel Gminy Świdnica, całe zawodowe życie poświęciła pracy pedagogicznej i wychowawczej. Z zaangażowaniem integruje społeczność Gminy Świdnica. Stworzyła Klub Seniora w Świdnicy, w którym działają sekcje malarstwa, chóru i rękodzieła. W Klubie prowadzone są zajęcia z aerobiku oraz nordic walking.

6. Stowarzyszenie Miłośników Przytoku

Organizacja działa prężnie od ponad 7 lat. Ściśle współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Działa w dziedzinie sportu, turystyki, edukacji ekologicznej oraz organizuje przedsięwzięcia  integrujące mieszkańców gminy Zabór.

7. Stowarzyszenie Regionu Cigacic

Stowarzyszenie integruje mieszkańców Cigacic, Górek Małych, Górzykowa, Leśnej Góry i Nowego Świata. Upowszechnia historię regionu. Działa na niwie sportu, kultury, zdrowia i środowiska oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

8. Miejsko-Szkolny Klub Sportowy Orion

Klub sportowy z Sulechowa działający od blisko 40 lat. MSKS Orion to klub jednosekcyjny zajmujący się piłką siatkową. W zakończonym sezonie zespoły działające w klubie zajęły czołowe lokaty w zawodach na szczeblu wojewódzkim i reprezentowały powiat na rozgrywkach centralnych.

9.Stowarzyszenie Turystyczno-Motorowodne Odra Czerwieńsk

Twórca i opiekun Skansenu Fortyfikacyjnego w Czerwieńsku.  Organizator dorocznego Pikniku Fortyfikacji. Współpracuje z grupą wolontariuszy oraz muzeami, jednostkami wojskowymi i innymi stowarzyszeniami.

Na spotkaniu głos zabrał również Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Romuald Malinowski, który podziękował przedstawicielom organizacji pozarządowych obecnym na spotkaniu za prężną działalność, a także omówił wyniki naboru wniosków w ramach projektu Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych.

Wszystkim zaproszonym gościom i lokalnym mediom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu!

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/powiat.zielonogorski/posts/606262949497467

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: