Wybór języka
powrót

Zabytki miejscowości Zabór

W Zaborze znajduje się zespół pałacowy zbudowany w stylu wczesnobarokowym. Jest jedynym zachowanym tego rodzaju przykładem w XVII-wiecznej architektury Śląska. Zbudowany jest jako trzyskrzydłowa siedziba zamknięta z czwartego boku arkadową galerią z tarasem oraz dziedzińcem, otoczonym sześcioma oficynami.

Jak podają kroniki, w 1588 r. właścicielem Zaboru był hrabia Melchior von Dyhern. W roku 1675 nowy posiadacz dóbr zaborskich H. Dűnwald przystąpił do obudowy wcześniej spalonego pałacu. Ostatnim właścicielem tej posiadłości był Fryderyk August Cosel, syn znanej metresy króla polskiego Augusta II Mocnego. W 1745 roku przebudował on pałac w stylu saskiego rokoko. Obecnie w pałacu mieści się Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. Trafiają do niego dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

Z tego samego okresu co pałac pochodzi znajdujący się nieopodal park o powierzchni 20 ha, w którym rosną lipy, klony, świerki, kasztanowce, wiązy i topole białe. Park o symetrycznym układzie alei związanych kompozycyjnie z całym zespołem pałacowym połączony jest z jeziorem Liwno.

Także w Zaborze znajduje się też stary cmentarz z klonowymi i lipowymi alejami dorodnych okazów drzew, bujnie oplecionych pnącym bluszczem. Po II wojnie światowej cmentarz uległ zniszczeniu i rozszabrowaniu. Do chwili obecnej pozostało siedem nagrobków Schoenaichów. Są to głazy narzutowe z tekstami psalmów i krótką notatką biograficzną zmarłego.

W centrum wsi znajduje się kościół neogotycki z 1905-1908 roku. Ceglany, jednonawowy z wieloboczną absydą prezbiterialną od wschodu i wieżą od zachodu. Na uwagę zasługują organy, w które wyposażony jest kościół (1 menuet, 6 głosów), wykonane w Górze Śląskiej w 1907 roku.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna