Wybór języka
powrót

Zabytki

Cech Rybacki założony został na początku XVII wieku przez mieszkańców Babimostu oraz Podmokli Małych i Wielkich, którzy zajmowali się rybołówstwem zawodowo lub pobocznie na rozlewiskach Leniwej Obry. W zamian za bohaterska walkę ze Szwedami w czasach „potopu”, na wniosek i za wstawiennictwem starosty babimojskiego Krzysztofa Żegockiego, w 1661 r. król Jan Kazimierz Waza nadał mu prawa i przywileje. Potwierdził je w 1767 r. król Stanisław August Poniatowski.

więcej

Tablica znajdująca się na Skwerku Muzyków Ludowych opowiada o podstawowym wyróżniku Regionu Kozła i tradycjach muzycznych kapel koźlarskich. Podstawą ich oryginalności są dudy, zwane u nas kozłem polskim. Występuje on w dwóch rodzajach – kozła białego zwanego weselnym, używanego w kapelach, oraz kozła czarnego zwanego ślubnym, na którym grano tylko na Mszy Świętej podczas uroczystości zaślubin.

Dudy są instrumentem muzycznym złożonym z worka ze skóry kozła, do którego miechami wtłacza się powietrze, a które grający naciskiem ramienia wdmuchuje do piszczałek melodycznych i bardunkowych, wydobywając tym samym charakterystyczne dźwięki. Dudom towarzyszyły skrzypce, nazywane serbami (skrzypce serbskie) lub mazanki, czyli małe skrzypce z trzema strunami.

więcej

45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (JW.5037) powołano 6 lipca 1957 r. rozkazem Ministra Obrony Narodowej. 10 października 1957r., na budowanym od 1954r. lotnisku, ląduje III eskadra 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” pod dowództwem por. pil. Jana Malickiego, która stała się zalążkiem babimojskiego pułku. Pułk wyposażono w samoloty MIG 15. Podporządkowany został pod 3 Korpus Obrony Powietrznej Obszaru Kraju.

W 1960 r. pułk otrzymuje sztandar bojowy. W dniu 21.07.1961 r. wydarzeniem była wizyta pierwszego kosmonauty świata Jurija Gagarina, na pamiątkę której została wmurowana w płytę lotniska tablica pamiątkowa.

więcej
Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna