Wybór języka
powrót

Skwer Wojska Polskiego w Babimoście

45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (JW.5037) powołano 6 lipca 1957 r. rozkazem Ministra Obrony Narodowej. 10 października 1957r., na budowanym od 1954r. lotnisku, ląduje III eskadra 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” pod dowództwem por. pil. Jana Malickiego, która stała się zalążkiem babimojskiego pułku. Pułk wyposażono w samoloty MIG 15. Podporządkowany został pod 3 Korpus Obrony Powietrznej Obszaru Kraju.

W 1960 r. pułk otrzymuje sztandar bojowy. W dniu 21.07.1961 r. wydarzeniem była wizyta pierwszego kosmonauty świata Jurija Gagarina, na pamiątkę której została wmurowana w płytę lotniska tablica pamiątkowa.

W listopadzie 1969 r. pułk zostaje włączony w skład Dowództwa Wojsk Lotniczych i zmienia przeznaczenie jako pułk lotnictwa myśliwsko – szturmowego.

W latach 1980-1989 w pułku odbywa się szkolenie lotnicze podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (WOSL). W 1988 r. przemianowano pułk na 45 Lotniczy Pułk Szkolno–Bojowy. W lutym 1992 r. zakończono szkolenie lotnicze, a 22 sierpnia pożegnano uroczyście sztandar pułku. Szkolenie lotnicze pułk zakończył na samolotach myśliwsko–bombowych Lim 6. Z dniem 1 września 1992r. rozkazem MON została powołana nowa jednostka – Komenda Obsługi Lotniska (JW. 2784). Od 01.01.2000 r. funkcjonowała w składzie 21 a następnie 33 Bazy Lotniczej jako Lotnisko nr 2. Z dniem 31.12.2004 r. Jednostka Wojskowa w Babimoście uległa całkowitej likwidacji.

Tradycję i historię rozwiązanej Jednostki Lotniczej kultywuje Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Stowarzyszenie działa od 27.03.1981 r. i do 2011 roku miało nazwę Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Związek przejął opiekę nad symbolami lotniczymi pozostałymi po Jednostce oraz częścią wojskową Izby Pamięci. W swojej działalności bierze aktywny udział w życiu publicznym Miasta i Gminy.

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna