Wybór języka
powrót

Komunikat Agencji Rynku Rolnego dotyczący zakończenia przyjmowania powiadomień do ARR o udzielenie kolejnego nadzwyczajnego wsparcia

Agencja Rynku Rolnego przesyła komunikat dotyczący zakończenia przyjmowania powiadomień do ARR o udzielenie kolejnego nadzwyczajnego wsparcia.

UWAGA !

Agencja Rynku Rolnego informuje wszystkich producentów owoców i warzyw, iż w związku z przekroczeniem limitu drugiego mechanizmu  pomocy,  przyznanej przez KE dla Polski, Oddziały Terenowe zakończyły przyjmowanie  powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów  dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a-m rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

Jednocześnie informujemy, że dla powiadomień złożonych w dniu 29 października 2014 r. określono następujące współczynniki przydziału:

- dla produktów objętych ilością 18 750 ton współczynnik przydziału wynosi 0,12.

- dla produktów objętych ilością 3 000 ton współczynnik przydziału wynosi 0,11.

W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu  29 października 2014 r. nie podlegają rozpatrzeniu i nie zostaną objęte pomocą finansową Unii.