Wybór języka
powrót

Uroczystość z okazji 60 rocznicy śmierci Henry’ego van de Velde

Prezes Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła Henry’ego van de Velde w Polsce – Agnieszka Szeląg

Starosta Zielonogórski – Dariusz Wróblewski

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – dr Barbara Bielinis – Kopeć

 zapraszają

na uroczystość z okazji 60. rocznicy śmierci Henry’ego van de Velde, która odbędzie się dnia 3 listopada 2017 roku o godz. 16.00

w dawnym ogrodzie zimowym  Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Program:

16.00 – 16.15 – przywitanie gości

16.15 – 16.45 – prelekcje

16.45 – 17.05 – dr Barbara Bielinis – Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
„Henry van de Velde i jego dzieła”

17.05 – 17.40 – koncert

17.40 – 18.00 – poczęstunek