Wybór języka
powrót

Uroczystość nadania imienia szkołom dla młodzieży w CKZiU w Sulechowie

W piątek 17 listopada 2017 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się doniosła uroczystość nadania imienia szkołom dla młodzieży. Patronem CKZiU został generał Władysław Sikorski.

Uroczystość rozpoczęła przygotowania do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która będzie celebrowana w przyszłym roku. W holu warsztatów szkolnych przygotowano wystawę prezentującą gen. Władysława Sikorskiego jako polityka, żołnierza oraz zwykłego człowieka.

Ponadto Rada Rodziców CKZiU w sposób uroczysty przekazała Sztandar szkole. Dyrektor Jerzy Rozynek oraz reprezentacja nauczycieli, pracowników i uczniów złożyli ślubowanie. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Sztandar CKZiU został ufundowany przez Radę Rodziców oraz dobrowolnych darczyńców, którym szkoła dziękuje. Darczyńcy podpisali akt fundacyjny.

Na uroczystości nie zabrakło znakomitych gości, którzy uświetnili ją swoją obecnością. Byli to między innymi Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz Wicestarosta Waldemar Kotlarski.

W czasie uroczystości Dyrektor Jerzy Rozynek podpisał porozumienie z Dowódcą 5. Pułku Artylerii w Sulechowie Panem płk Jackiem Kilińskim. W ramach porozumienia młodzież kształcąca się w technikum i zasadniczej szkole zawodowej zdobędzie przygotowanie wojskowe.