Wybór języka
powrót

31 grudnia upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego

Przypominamy, że 31 grudnia br. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięcia w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z Uchwałą Nr XIV.89.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe dostępny jest na stronie:

http://bip.powiat-zielonogorski.pl/226/1751/OGLOSZENIE_O_SKLADANIU_WNIOSKOW_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_SPORTOWEGO_ZA_OSIAGNIECIA_W_MIEDZYNARODOWYM_WSPOLZAWODNICTWIE_SPORTOWYM_2F_W_KRAJOWYM_WSPOLZAWODNICTWIE_SPORTOWYM_NA_ROK_2018/