Wybór języka
powrót

Wizytacja postępu prac przy remoncie mostu w Cigacicach

W dniu dzisiejszym w Cigacicach, na remontowanym moście odbyło się spotkanie przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

Dokonano przeglądu dotychczas wykonanych prac. Wykonawca przedstawił plan działań na najbliższe tygodnie.

Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem, dlatego zakończenie renowacji mostu w Cigacicach planowane jest na dzień 30 listopada 2021 r.

W spotkaniu wzięli udział min:

Mirosław Andrasiak Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego

Katarzyna Kis – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Agnieszka Stelmasik - Dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg