Wybór języka
powrót

Szkolenie obronne

6 września 2018 r. w sali narad Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ulicy Piaskowej 53 w godzinach przedpołudniowych rozpoczęło się szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, powiatowej administracji zespolonej i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski powitał uczestników spotkania podkreślając potrzebę organizowania szkoleń związanych z obronnością.

W kolejnym punkcie Pan Marian Frątczak – inspektor ds. obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze omówił  m.in. tematy ochrony informacji niejawnych, różnice między informacjami poufnymi, zastrzeżonymi i tajnymi,  obieg tych dokumentów, a także kary za niestosowanie się do procedur.

Natomiast o uwarunkowaniach dotyczących bezpieczeństwa kraju w przeszłości i współcześnie mówił płk Grzegorz Dyrka, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Przybliżył również genezę i ewolucję koncepcji strategicznych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Nad całością szkolenia czuwał Pan Zygmunt Ostrowski – inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.