Wybór języka
powrót

Rozmowy na temat tworzenia Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego „Lubuskie Trójmiasto”

Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Pan Mirosław Andrasiak spotkał się z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” Panem Edwardem Fedko.

Rozmowy dotyczyły założeń tworzenia Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego „Lubuskie Trójmiasto”, którego głównym celem jest dobre przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do skutecznej aplikacji środków finansowych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na realizację ważnych zadań w ramach tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Prezes Edward Fedko poinformował Pana Starostę o podpisaniu przez 8 jednostek samorządu terytorialnego  (Czerwieńsk, Nowa Sól – Miasto, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Świdnica, Zabór i Miasto Zielona Góra) Listu intencyjnego w powyższej sprawie. Zapoznał również Pana Starostę z nowym Statutem Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto”, w którym przewidziano możliwość ubiegania się powiatu o status obserwatora.Status obserwatora nadaje i pozbawia Walne Zgromadzenie.

Obserwator nie posiada praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, ale może być zapraszany na posiedzenia władz Stowarzyszenia, lecz bez prawa głosowania. Powiat, który otrzyma status obserwatora nie opłaca składek członkowskich. Obserwator ma spełniać również rolę opiniodawczą, szczególnie w sprawach, które należą do kompetencji samorządu powiatowego.

Prezes zaproponował również włączenie się przedstawiciela Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do prac nad projektem Strategii ponadlokalnej dla przyszłego obszaru funkcjonalnego.