Wybór języka
powrót

Powstanie Wielkopolskie i 100-lecie odzyskania niepodległości tematem konferencji w Sulechowie

We wtorek, 23 stycznia 2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana z okazji  setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pomysłodawcą tego wydarzenia i następnych, przewidzianych na  2018 rok,  było  Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie.

Młodzież i zaproszeni goście zostali powitani przez Starostę Zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego, który przypomniał jak ważna jest świadomość historyczna, zwłaszcza historii lokalnej.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Tomasz Nodzyński z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Omówił udział Polaków i sytuację geopolityczną od rozbiorów do początku I wojny światowej, skupiając się  na zaborze pruskim, w wykładzie – „Idee niepodległościowe a Powstanie Wielkopolskie”. Kolejnym mówcą był dr Ireneusz Wojewódzki, również z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Omawiając „Sprawę polską w czasie I wojny światowej” zwrócił uwagę młodzieży m.in. na mało znane fakty z życia takich postaci jak Piłsudski, Dmowski, Skłodowska-Curie czy Paderewski.

W drugiej części konferencji głos zabrała prof. dr hab. Bogumiła Burda z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która w patetycznym tonie poruszyła temat bohaterów lokalnych, indywidualnych i zbiorowych zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przedstawiła z imienia i nazwiska postacie wielu odważnych mieszkańców Nowego Kramska, Babimostu, Kargowej, Jaromierza czy Wielichowa. O tym, że historia nadal jest żywa mówił, podsumowując i dziękując wszystkim za spotkanie Starosta Powiatu Zielonogórskiego.