Wybór języka
powrót

Pół miliona złotych dla Powiatu Zielonogórskiego!

5 kwietnia 2022 roku, Powiat Zielonogórski złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa lubuskiego, w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowania własnych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Decyzją samorządu województwa lubuskiego, 6 maja 2022 r. Powiat Zielonogórski otrzymał wnioskowaną kwotę na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Obrony Cywilnej.

Wniosek został złożony w odpowiedzi na pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z 10 marca 2022 r. informujące o możliwości złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej mając na uwadze m.in. trwający kryzys uchodźczy będący następstwem ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę oraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

Sprzęt i wyposażenie, które zostanie zakupione za pozyskane fundusze znajdować się będzie w Powiatowym Magazynie Przeciwpowodziowym i Obrony Cywilnej.

Będzie do dyspozycji mieszkańców gmin powiatu zielonogórskiego.