Wybór języka
powrót

Ogłoszenie przetargu na rewitalizację mostu w Cigacicach

W kwietniu 2019 r. zamknięto most w miejscowości Cigacice dla wszystkich pojazdów przekraczających 3,5 tony.  Jest to ogromy problem dla transportu zbiorowego, rolników i przedsiębiorców.

Dzięki dofinansowaniu na remont mostu dziś ogłaszamy przetarg na rewitalizację obiektu.

Pod TYM adresem można uzyskać pełne informacje o przedmiocie przetargu, którym jest:„Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km+188, w tym remont mostu w m.Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”.

 Prace remontowe zakończyć się mają do 30 listopada 2021 roku.