Wybór języka
powrót

Dnia 26.09.2022 gościliśmy w pałacu w Bogaczowie delegację z Mołdawii.

Gości z Cimisli: Sergiu Andronachi - burmistrza Cimislia i Sergiu Plesca przywitali:  wicestarosta Tadeusz Pająk oraz burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak. 

Głównym celem wizyty było omówienie możliwości dalszej współpracy między Powiatem Zielonogórskim i gminą Nowogród Bobrzański a przedstawicielami regionu mołdawskiego. Spotkanie stało się także okazją do dyskusji na temat współpracy gospodarczej, a także  w ramach sportu, edukacji oraz turystyki.