Wybór języka
powrót

Mamy ponad 22 miliony na drogi powiatowe i gminne!

W środę, 25 maja 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Stanisław Okopień oraz Skarbnik Powiatu Edyta Dwojak, a także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu zielonogórskiego podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

Z analizy listy rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Lubuskiego wynika, że całkowita wartość inwestycji na terenie powiatu zielonogórskiego wyniesie 22 536 239,29 zł, w tym dofinansowanie z PROW – 14 180 709,00 zł. Powiat Zielonogórski dzięki uzyskanemu współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizuje dwie inwestycje:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1192F W M. OSTRZYCE

mająca na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierujących pojazdami oraz krajobrazu wiejskiego na odcinku 982 mb

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN

mająca na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierujących pojazdami oraz krajobrazu wiejskiego na odcinku 1,204 km.