Wybór języka
powrót

KALENDARIUM PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (gm. Kargowa)

25.05.2016 r.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji

05.05.2017 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych

26.06.2017 r.

Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą tj.DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin

28.06.2017 r.

Ogłoszenie postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Nadzór Inwestorski

03.07.2017

Rozpoczęcie 1 etapu robót budowlanych

12.07.2017 r.

Podpisanie umowy na Nadzór Inwestorski tj. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński, ul. Dekoracyjna 3 P5/2, 65-722 Zielona Góra

31.09.2017

Zakończenie 1 etapu robót budowlanych

06.09.2017

Techniczny odbiór 1 etapu robót budowlanych

 03.04.2018

Rozpoczęcie 2 etapu robót budowlanych

 31.08.2018

Zakończenie 2 etapu robót budowlanych

 10.09.2018

Techniczny odbiór 2 etapu robót budowlanych