Wybór języka
powrót

PROGRAM OBCHODÓW 20- LECIA POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

1) 08.02.2019 r. - Zabawa Karnawałowa w DPS Trzebiechów.

2) 14.02.2019 r. - Zabawa Karnawałowa w DPS w Bełczu.

3) 14.02.2019 r. - Pierwsza Mała Olimpiada Specjalna w SOSW w Sulechowie. Impreza objęta patronatem Starosty Zielonogórskiego.

4) 26.02.2019 r. - IX Powiatowe Targi Edukacji i Pracy, organizowane przez CKZiU. Wydarzenie objęte patronatem Starosty Zielonogórskiego.

7) 14.03.2019 r. - „FESTIWAL ZAWODÓW” - Dzień Otwarty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Impreza objęta patronatem Starosty Zielonogórskiego.

8) 25.03.2019 r. - Konkurs plastyczny "Powiat Zielonogórski pędzlem i obiektywem" - konkurs dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego.

9) 30.03.2019 r. - "Turniej Zebra" - impreza popularyzująca pierwszą pomoc oraz przepisy ruchu drogowego dla uczniów klas I - III Szkół Podstawowych z Powiatu Zielonogórskiego. Impreza objęta patronatem Starosty Zielonogórskiego.

10) 05.04.2019 r. Spotkania z uczniami (debata) w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na temat aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad funkcjonowania demokratycznego państwa. Przybliżenie roli samorządu i zasad funkcjonowania powiatu. Symboliczne sadzenie drzew przy szkołach powiatowych.

11) 6.04.2019 r. I Memoriał im. Jerzego Klempela w piłce ręcznej mężczyzn.

12) 11.04.2019 r. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie.

13) 12.04.2019 r. I Konkurs Poetycki "Ja - mój dom, mój powiat" w Domu Pomocy Społecznej, w Trzebiechowie Filia Bełcze. Impreza objęta patronatem Starosty Zielonogórskiego.

14) 13.04.2019 r. XVII Półmaraton „Przytok”. 

15) 14.04.2019 r. Szosowy wyścig kolarski „XII Piekło Przytoku”. Impreza objęta patronatem Starosty Zielonogórskiego.

16) 26.04.2019 r. Konkurs plastyczny "Powiat Zielonogórski - moja mała ojczyzna" dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie wraz z filią w Bełczu; uczestników Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera w Trzebiechowie; uczestników Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach. Impreza objęta patronatem Starosty Zielonogórskiego.

17) 16 -19.05.2019 r. DNI SULECHOWA.

18) 17.05.2019 r. Stowarzyszenie Henrego van de Velde organizuje od godz. 1800 „Noc Muzeów” w Trzebiechowie.

19) 18.05.2019 r. w Przytoku odbędzie się piknik pod hasłem “Podziel się domem. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

20) 23.05.2019 r. IV Piknik Rodzinny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

21) 07.06.2019 r. Gala powiatowa Sulechowskim Domu Kultury im.F.Chopina.

22) 15.06.2019 r. VI Festyn rodzinny  w DPS Filia w Bełczu pod hasłem  "Razem po słonecznej stronie życia".

22) 22.06.2019 r. VII Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Gminnym Ośrodku Kultury, w Bojadłach. Impreza objęta patronatem Starosty Zielonogórskiego.

23) 24.08.2019 r. XII Festyn rodzinny w DPS w Trzebiechowie  pod hasłem "Podajmy sobie ręce".