Wybór języka
powrót

Archiwum aktualności

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, które odbędzie się 30 maja 2017 r. w Zielonej Górze.

 

więcej

24 maja br., Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz starostowie lubuskich powiatów wzięli udział w spotkaniu z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak. Głównymi tematami spotkania były partnerskie działania przy realizacji projektów systemowych: rozwój szkolnictwa zawodowego oraz informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług, a także współpraca w ramach Partnerstwa dla wolontariatu

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 maja 2017 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

 

więcej

„Dwaj uzbrojeni terroryści zaatakowali Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku, zastrzelili kilkoro uczniów i wzięli zakładników. Po kilku godzinach policyjni Antyterroryści odbili uwięzionych uczniów, a podczas szturmu zastrzelili napastników” – to główne założenie ćwiczeń, które przeprowadzili zielonogórscy policjanci, aby w warunkach bezpiecznych sprawdzić współdziałanie służb, skorygować ewentualne błędy i dopracować procedury reakcji w razie zaistniałej sytuacji.

 

 

więcej

W odniesieniu do artykułu, który ukazał się w poniedziałkowym (15.05.2017 r.) wydaniu Gazety Lubuskiej pt. „Mieszkańcy – Urząd chyba nas nie lubi” pragnę ustosunkować się do zamieszczonych w artykule informacji.

 

 

 

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

więcej

11 maja br. podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyła się uroczystość wręczania nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2016. W rankingu Powiat Zielonogórski w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców uplasował się na 11 miejscu! Nagrodę odebrał Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski.

 

 

więcej