Wybór języka
powrót

Archiwum aktualności

Projekt „NEED zamiast NEET – Lubuskie!”, realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – na podstawie umowy nr POWR.01.02.02-08-0013/16 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

więcej

W dniu 1 marca 2017r. w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury w obecności Wicewojewody Lubuskiego Roberta Palucha, Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna, starostów: Dariusza Wróblewskiego i Waldemara Kotlarskiego, Władysława Piaseckiego i Przemysława Budy Prezesów BOMADEK sp. z o.o., Przewodniczącej Rady Gminy Trzebiechów Anny Dunajskiej i Bernharda Grose Holthausa Prezesa Zarządu GePro Polska sp. z o.o. podpisano list intencyjny w sprawie budowy nowego zakładu produkcyjnego na terenie Gminy Trzebiechów.

 

więcej

Połączenie Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie oraz możliwości współpracy połączonych uczelni z samorządem województwa w kontekście utworzenia szpitala uniwersyteckiego, a także rozwój winnicy samorządowej w Zaborze - to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z prof. Tadeuszem Kuczyńskim – Rektorem UZ, Katarzyną Łasińską - Kanclerzem UZ oraz władzami powiatu zielonogórskiego: starostą Dariuszem Wróblewskim i wicestarostą Waldemarem Kotlarskim.

więcej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców na udział w targach i misjach zagranicznych w ramach krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędzie się 10 marca 2017 r. w Zielonej Górze.

więcej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w ramach krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, które odbędzie się 8 marca 2017 r. w Zielonej Górze.

więcej

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze informuje, iż planowane jest uruchomienie II edycji szkolenia kobiet - ochotniczek spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz (samoobrony).

więcej