Wybór języka
powrót

Archiwum aktualności

We wtorek, 21 lutego br.,  Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski i Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Beata Kucuń gościli w murach SP ZOZ Wicewojewodę Roberta Palucha, p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Piotra Brombera oraz Bożenę Chudak Dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

więcej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Zielonej Górze informuje, że realizowany jest ,,Program Ogólnopolskich Przesiewowych Badań Zdrowotnych Dla Mieszkańców Terenów Wiejskich" skierowany do rolników i ich domowników, którzy rocznikowo ukończyli 18 lat i są ubezpieczeni w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobierają emeryturę bądź rentę z KRUS.

 

 

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (budynek szkoły Klub ŻAK) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

W niedzielę, 12 lutego br. w Kargowej odbyły się uroczystości związane z obchodami 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów Powstania Wielkopolskiego złożyli starostowie Dariusz Wróblewski i Waldemar Kotlarski.

więcej