Wybór języka
powrót

Powiat Zielonogórski i Powiat Odra-Sprewa przygotowują się do realizacji wspólnego projektu

We wtorek, 10 stycznia br., w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski i Wicestarosta Waldemar Kotlarski wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatu Oder-Spree, w trakcie którego opracowywano koncepcję projektu służącego poprawie bazy dydaktycznej CKZiU w Sulechowie i Europaschule Oberstufenzentrum Oder-Spree w Fürstenwalde. 

 

 

 

Oprócz starostów w rozmowach uczestniczyli: dyrektor CKZiU w Sulechowie Jerzy Rozynek, wicedyrektor Centrum Tadeusz Pająk oraz Robert Kostek Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze. Stronę niemiecką reprezentowali dyrektor szkoły w Fürstenwalde Joachim Schenkoraz pracownik Biura Rozwoju Powiatu Oder-Spree Roman Durski.

Na wniosek Dyrektora CKZiU Powiat Zielonogórski planuje przystąpić do projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem Odra-Sprewa pn. "Fachkräfte bilden wir gemeinsam - Fachowców kształcimy razem". Projekt ma na celu modernizację infrastruktury edukacyjnej i rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia zarówno w CKZiU w Sulechowie, jak i  w Europaschule Oberstufenzentrum Oder-Spree w Fürstenwalde. Środki na realizację tego zadania mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, Oś Priorytetowa III - wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji.