Wybór języka: pl

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

więcej

Na podstawie :

Uchwały Nr XLII 341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

więcej

16.10.2019 r., w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku odbyło się szkolenie obronne prowadzone przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz przedstawiciela Sztabu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

więcej

W dniu 12 października br. w Ośrodku Rekreacji i Sportu  „Bunkier” w Świdnicy rodziny zastępcze powiatu zielonogórskiego oraz organizatorzy - pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze świętowali wspólnie „Dzień Pieczonego Ziemniaka”.

więcej

Dn. 15 października br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul .Piaskowej 53 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Edukacji Narodowej, podczas którego zostali wyróżnieni nauczyciele i dyrektorzy szkół z Powiatu Zielonogórskiego za swoją wieloletnią oraz efektywną pracę.

Wspólnie spędzony czas umilił występ teatralny uczniów i absolwentów CKZiU.

więcej

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019

Ranking gmin

Mapa dojazdu