Wybór języka: pl

Współpraca Powiatu Zielonogórskiego z przedsiębiorcami

W 2016 roku Powiat Zielonogórski podjął szereg działań w celu promocji kształcenia zawodowego oraz przedsiębiorczości. Akcji promocyjnej przyświeca hasło „Powiat Zielonogórski – tu mieszkam, tu się uczę, tu pracuję”.

 

Podejmowane przedsięwzięcia mają na celu ograniczenie migracji edukacyjno-zawodowej młodych mieszkańców powiatu zielonogórskiego. Główną ideą założonej koncepcji jest doprowadzenie do sytuacji, w której młodzi ludzie będą zdobywać wykształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu zielonogórskiego i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, by później znaleźć bez trudu zatrudnienie w lokalnych firmach. Aby tego dokonać, niezbędna jest współpraca zarówno samorządów lokalnych i przedsiębiorców, ale też wszystkich typów szkół działających na terenie powiatu, począwszy od szkół podstawowych, poprzez gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, skończywszy na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Tylko wspólne działania tych wszystkich podmiotów pozwolą w przyszłości ograniczyć tendencje migracyjne wśród młodych ludzi.

Już w styczniu 2016 roku ścisłą współpracę z pracodawcami działającymi na terenie powiatu zainicjowali Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski i Wicestarosta Waldemar Kotlarski wraz z Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Sulechowie Jerzym Rozynkiem. Osobiście przeprowadzili i nadal prowadzą szereg spotkań „face to face” z właścicielami, prezesami i przedstawicielami firm działającymi na terenie powiatu zielonogórskiego.  Dotychczas w ramach cyklu spotkań z pracodawcami starostowie rozmawiali z przedstawicielami: Ikea Industry w Babimoście, PW Maximus w Kargowej, Nestle Polska S.A.  w Kargowej, P.W. Roltex Sp. z o. o. w Sulechowie, Franz-Pol Z.U.H. Sp. z o. o. w Sulechowie, Rockwool Polska Sp. z o. o. w Cigacicach, Przedsiębiorstwa Budowlanego Dawid Lisiewicz w Sulechowie, Budopex Bis Materiały Budowlane i Opał w Sulechowie, P.H.P.U. „Agrovol”  Sp. z o. o. w Sulechowie, MB-Pneumatyka Sp. z o. o. w Sulechowie, Fabryki Nici „Amanda” Sp. z o. o. w Sulechowie, DBW Polska Ltd. Sp. z o. o. w Cigacicach, Bomadek Sp. z o. o. w Trzebiechowie oraz PKS Sp. z o.o. w Zielonej Górze. W trakcie wizyt padają kluczowe pytania do pracodawców o to, czy firma ma problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników i  w jakich zawodach brakuje w ich firmach rąk do pracy. Okazało się, że „powiatowi” pracodawcy zgłaszają ogromne zapotrzebowanie na pracowników z określonym „fachem w ręku” np. na tapicerów, piekarzy, cukierników, przedstawicieli handlowych czy elektroników.

Zaplanowano już następne wizyty u przedsiębiorców działających po tzw. drugiej stronie Odry, czyli w gminie Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór. Dzięki temu zabiegowi będzie można poznać kolejne oczekiwania, potrzeby i propozycje współpracy ze strony lokalnych pracodawców.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat można było zauważyć wyraźną deprecjację szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie. Zaniedbania w tej sferze kształcenia skutkują teraz brakiem wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Aby zmienić tę niekorzystną dla lokalnych przedsiębiorców sytuację władze powiatu dążą do zaktywizowania pracodawców do ścisłej współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wytworzenie sieci powiązań pomiędzy szkołą zawodową, a lokalnymi przedsiębiorcami mogłoby odbywać się poprzez np. tworzenie klas patronackich, płatnych staży i praktyk dla uczniów czy  kształcenie w zawodach, na które zgłaszają zapotrzebowanie pracodawcy. Pomocny w osiągnięciu tego celu będzie z pewnością udział Powiatu Zielonogórskiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w 6 - letnim projekcie realizowanym poza formułą ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz innych programach finansowanych do roku 2020 ze środków unijnych. Dzięki pozyskanym środkom z pewnością uda się podnieść jakość kształcenia zawodowego w powiecie zielonogórskim i tym zasilić lokalny rynek pracy wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

Władze powiatu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i zasadom panującym na nieustannie zmieniającym się rynku pracy podjęły w dniu 31 marca 2016 r. uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie oraz utworzeniu w jego miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Już od września sulechowskie CKZiU będzie mogło, oprócz ponadgimnazjalnego kształcenia uczniów w poszczególnych zawodach, dokształcać ustawicznie wszystkich zainteresowanych zdobyciem kolejnych kwalifikacji zawodowych.

W kwietniu 2016 roku do działań w kampanii „Powiat Zielonogórski – tu mieszkam, tu się uczę, tu pracuję” aktywnie włączono dyrektorów i nauczycieli w gimnazjach działających w gminach na terenie powiatu zielonogórskiego. Na zorganizowanej przez Powiat Zielonogórski i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie debacie przedstawiono, jak ważna jest rola wychowawców w zmianie postrzegania kształcenia zawodowego przez gimnazjalistów i ich rodziców.

Oprócz „teoretycznej” aktywizacji środowiska pedagogicznego w gimnazjach Powiat Zielonogórski zorganizował jednocześnie praktyczne warsztaty dla gimnazjalistów i ich wychowawców u lokalnych pracodawców. W okresie od kwietnia do końca maja 2016 roku gimnazjaliści będą mieli okazję poznać „od środka” firmy tj. Ikea Industry, Nestle, MB Pneumatyka, Franz-Pol czy Fabryka Nici Amanda. Zorganizowane wycieczki do firm mają pomóc gimnazjalistom w podjęciu decyzji o wyborze kierunku kształcenia i przede wszystkim ukierunkować ich zainteresowania w stronę kształcenia zawodowego, które w obecnych realiach jest gwarancją szybkiego znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Tylko zintegrowane działania wszystkich wymienionych powyżej podmiotów mogą sprawić, że hasło kampanii „Powiat Zielonogórski – tu mieszkam, tu się uczę, tu pracuję” w niedalekiej przyszłości będzie nie tylko sloganem, ale rzeczywistością młodych mieszkańców powiatu.

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu