Wybór języka: pl

INWESTYCJE Z PROW

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1193F W M. PODMOKLE MAŁE W KIERUNKU M. LASKI

17.06.2024

W środę 30 marca br. ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Stare Kramsko (odcinek 4)”, na które Powiat Zielonogórski dofinansowanie otrzymał z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”)

więcej

Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego o zmianie przewidywanego terminu zakończenia prac scaleniowych gruntów wsi Bojadła

16.03.2020

Informacje o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy do serwisu internetowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na:

http://prow.lubuskie.pl/

Ranking gmin

Mapa dojazdu