Wybór języka: pl

Powiat Zielonogórski

Aktualności

Z głębokim żalem i smutkiem...

20 Wrzesień 2019

Powiat Zielonogórski otrzymał dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych

19 Wrzesień 2019

XI Lubuski Kongres Kobiet dla Pań Sołtys

19 Wrzesień 2019

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

18 Wrzesień 2019

Powołanie Komisji do wyłonienia realizatora zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie na terenie Powiatu Zielonogórskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci"

18 Wrzesień 2019

Kalendarz wydarzeń

Najbliższe wydarzenia

Wrzesień 2019

Poprzedni miesiąc Następny miesiąc

Ranking gmin

Mapa dojazdu