Wybór języka: pl

Rada Powiatu Zielonogórskiego

Marian Cygan
Jerzy Fabiś
Jacek Gębicki - Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Górnicki
Czesław Hołołub - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Adam Jaskulski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Szymon Klocek
Dorota Laskowska-Kabała
Leokadia Loch
więcej

Komisje Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna:
1. Roman Bajor - przewodniczący Komisji
2. Aleksandra Szubert - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Marian Cygan - członek Komisji
4. Gabriela Maciejewska - członek Komisji

Komisji skarg, wniosków i petycji:
1. Dariusz Wróblewski - przewodniczący Komisji
2. Damian Wolski - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Marian Cygan - członek Komisji
4. Gabriela Maciejewska - członek Komisji

Komisję Budżetową w składzie:
1. Ireneusz Plechan - przewodnicząca Komisji
2. Alicja Szułcik - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Ryszard Górnicki - członek Komisji
4. Edward Szyjka - członek Komisji
5. Leokadia Loch - członek Komisji
6. Mirosław Andrasiak - członek Komisji

Przedmiotem pracy Komisji będzie w szczególności opiniowanie projektów budżetu powiatu i kontrolowanie jego realizacji oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności finansowej powiatu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego:
1. Danuta Pyrtko - przewodniczący Komisji
2. Czesław Hołołub - wiceprzewodniczący Komisji
3. Tadeusz Cygański - członek Komisji
4. Leokadia Loch - członek Komisji
5. Gabriela Maciejewska - członek Komisji
6. Adam Jaskulski - członek Komisji
7. Damian Wolski - członek Komisji

Przedmiotem pracy Komisji będą w szczególności zadania w zakresie wypracowania zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki powiatu; prowadzenia polityki zmierzającej do racjonalnego korzystania z powiatowych zasobów; gospodarki wodnej; ochrony środowiska i przyrody; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; promocji powiatu; turystyki; wypracowania aktywnych form wspierania działań zmierzających do podnoszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego; współpracy z właściwymi jednostkami administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego; ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1. Jacek Gębicki - przewodniczący Komisji
2. Beata Zawada - wiceprzewodniczący Komisji
3. Aleksandra Szubert - członek Komisji
4. Dariusz Wróblewski - członek Komisji

Przedmiotem pracy Komisji będą w szczególności zadania w zakresie określania polityki edukacyjnej; określania kierunków współdziałania w zakresie ochrony powiatowych dóbr kultury; współpracy z organizacjami pozarządowymi; stwarzania warunków do rozwoju sportu; podejmowania inicjatyw w celu realizacji przez powiat polityki prorodzinnej oraz pomocy społecznej; promocji i ochrony zdrowia.

Ranking gmin

Mapa dojazdu