Wybór języka: pl

Rada Powiatu Zielonogórskiego

Mirosław Andrasiak

Celina Andrzejewska

Roman Bajor
Marian Cygan
Tadeusz Cygański
Jacek Gębicki
Ryszard Górnicki
Czesław Hołołub
Adam Jaskulski
Leokadia Loch
Edwin Łazicki
więcej

Komisje Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna:
1. Roman Bajor - przewodniczący Komisji
2. Aleksandra Szubert - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Marian Cygan - członek Komisji
4. Gabriela Maciejewska - członek Komisji

Komisji skarg, wniosków i petycji:
1. Dariusz Wróblewski - przewodniczący Komisji
2. Damian Wolski - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Marian Cygan - członek Komisji
4. Gabriela Maciejewska - członek Komisji

Komisję Budżetową w składzie:
1. Ireneusz Plechan - przewodnicząca Komisji
2. Alicja Szułcik - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Ryszard Górnicki - członek Komisji
4. Edward Szyjka - członek Komisji
5. Leokadia Loch - członek Komisji
6. Mirosław Andrasiak - członek Komisji

Przedmiotem pracy Komisji będzie w szczególności opiniowanie projektów budżetu powiatu i kontrolowanie jego realizacji oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności finansowej powiatu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego:
1. Danuta Pyrtko - przewodniczący Komisji
2. Czesław Hołołub - wiceprzewodniczący Komisji
3. Tadeusz Cygański - członek Komisji
4. Leokadia Loch - członek Komisji
5. Gabriela Maciejewska - członek Komisji
6. Adam Jaskulski - członek Komisji
7. Damian Wolski - członek Komisji

Przedmiotem pracy Komisji będą w szczególności zadania w zakresie wypracowania zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki powiatu; prowadzenia polityki zmierzającej do racjonalnego korzystania z powiatowych zasobów; gospodarki wodnej; ochrony środowiska i przyrody; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; promocji powiatu; turystyki; wypracowania aktywnych form wspierania działań zmierzających do podnoszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego; współpracy z właściwymi jednostkami administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego; ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1. Jacek Gębicki - przewodniczący Komisji
2. Beata Zawada - wiceprzewodniczący Komisji
3. Aleksandra Szubert - członek Komisji
4. Dariusz Wróblewski - członek Komisji

Przedmiotem pracy Komisji będą w szczególności zadania w zakresie określania polityki edukacyjnej; określania kierunków współdziałania w zakresie ochrony powiatowych dóbr kultury; współpracy z organizacjami pozarządowymi; stwarzania warunków do rozwoju sportu; podejmowania inicjatyw w celu realizacji przez powiat polityki prorodzinnej oraz pomocy społecznej; promocji i ochrony zdrowia.

Ranking gmin

Mapa dojazdu