Wybór języka: pl

Aktualności

5 kwietnia 2022 roku, Powiat Zielonogórski złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa lubuskiego, w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowania własnych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Decyzją samorządu województwa lubuskiego, 6 maja 2022 r. Powiat Zielonogórski otrzymał wnioskowaną kwotę na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Obrony Cywilnej.

więcej

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka

04.05.2022

3 maja - Święto Konstytucji

03.05.2022

2 maja - Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

02.05.2022

Święto Pracy

30.04.2022

Ranking gmin

Mapa dojazdu