Wybór języka: pl

Aktualności

W dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

więcej

W sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie władz miasta Sulechów z Honorowymi Dawcami Krwi oraz działaczami PCK. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia. Na spotkanie zostali zaproszeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy na przełomie ostatnich dwóch lat prowadzili aktywność w oddawaniu krwi i oddali odpowiednią ilość tego bezcennego leku oraz promowali Ruch Honorowego Krwiodawstwa. Niestety w 2020 roku spotkanie się nie odbyło z powodu panującej pandemii, jednak Czerwonokrzyscy jeszcze bardziej zaangażowali się w pracę społeczną na rzecz służby krwi ratując życie osobom, które w sposób szczególnie niebezpieczny dla zdrowia i życia przechodziły chorobę Covid-19.

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) XXXIV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53–sesja
z obostrzeniami sanitarnymi, bez zaproszonych gości.

więcej

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

19.11.2021

Remont mostu w Cigacicach - przesunięcie terminu zakończenia prac

18.11.2021

Szanowni mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego, ze względu na proces ulepszania systemu sygnalizacji ruchu na moście w Cigacicach, pierwotny planowany termin zakończenia remontu na 30 listopada 2021 r. musi zostać przesunięty.

Nie jest możliwym aby prace zakończone zostały jeszcze w tym roku.

Z uwagi na powyższe, termin przekazania mostu do użytku zostaje wydłużony do połowy stycznia 2022 r.

Na podstawie :

Art. 5a. ust. 1.  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.1057 z późn. zm.)po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, Rada Powiatu Zielonogórskiego zamierza uchwalić roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

więcej

Kondolencje

15.11.2021

Ranking gmin

Mapa dojazdu