Wybór języka: pl

Poradnik interesanta

Rezerwacja kolejki przez internet w Wydziale Komunikacji

01.03.2016

Rezerwacja kolejki w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze dotyczy mieszkańców niżej wymienionych gmin:

Rezerwacja kolejki w Delegaturze Starostwa w Sulechowie dotyczy mieszkańców niżej wymienionych gmin:

 

Numer rachunku bankowego Powiatu

Numer rachunku bankowego Powiatu, na który można dokonywać wpłat:

50 1600 1156 1848 5780 8000 0001

Powiat Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

 

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2030) Powiat Zielonogórski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

więcej

Ranking gmin

Mapa dojazdu