Wybór języka: pl

O powiecie

Mapa

Powiat zielonogórski liczy 1350 km2. Jest położony w środkowo – wschodniej części województwa lubuskiego. Liczy blisko 75,5 tys. mieszkańców. Na powiat składa się 9 gmin: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór. Jego obszar jest dość wyraźnie podzielony na dwie części. Sprawczynią podziału jest rzeka Odra. Powiat sąsiaduje z miastem Zielona Góra (działającym na prawach powiatu grodzkiego), które 1 stycznia 2015 r. połączyło się z gminą Zielona Góra, tworząc jedną z większych aglomeracji w Polsce.

 

 

Powiat zielonogórski stoi lasami. Zajmują one połowę jego powierzchni. Od lipca do października pełne są grzybiarzy i amatorów jagód. W marcu 2000 roku swoim zarządzeniem Wojewoda Lubuski powołał rezerwat przyrody ,,Radowice’’. Zajmuje on obszar około 55 ha i leży w gminach: Trzebiechów i Sulechów. To łęg jesionowo – olszowy wraz z lasami dębowo – grabowymi, o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Można w nim spotkać tak rzadkie ptaki jak: siniaki, dzięcioły zielone, muchołówki małe, a także mało znane grzyby – szmaciaki gałęziaste, sromotniki bezwstydne i mądziaki psie.

Największym zakładem produkcyjnym w powiecie jest fabryka wełny mineralnej Rockwool Polska w Cigacicach. Równie strategicznymi firmami są: Ikea Industry w Babimoście, Nestle Polska S.A. w Kargowej czy ARCOBALENO Sp. z o.o. w Czerwieńsku.

W Babimoście znajduje się lotnisko cywilne z drugim - co do wielkości - systemem dróg startowych w Polsce, na którym mogą lądować i startować największe samoloty. Port Lotniczy – Zielona Góra, bo taką nosi oficjalnie nazwę, przyjmuje regularne rejsy pasażerskie na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra.

Powiat zielonogórski może się poszczycić Wydziałem Zamiejscowym w Sulechowie UZ, który działa od 1 lutego 1999 roku, natomiast pod obecną nazwą od 1 września 2017 r. Na terenie powiatu znajdują się trzy szkoły ponadgimnazjalne. Każda z nich oferuje atrakcyjny system kształcenia. W Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku funkcjonują klasy o „profilu” wojskowym, pożarniczym i policyjnym.  Szybki rozwój szkoły, jako „szkoły mundurowej” zaowocował  podpisaniem w roku 2012 roku porozumień o współpracy pomiędzy: szkołą a 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku, Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze i Komendą Miejską Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Współpraca szkoły z partnerami wzbogaca jej ofertę edukacyjną i promuje jej wizerunek, przyciągając pasjonatów służb mundurowych. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie stawia na kształcenie techniczne i zawodowe oraz zapewnia naukę w nowoczesnych warsztatach szkolnych. Placówka kształci uczniów w zawodzie m.in. elektryka, ekonomisty, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika technologii żywienia, kucharza, technika informatyka, logistyka, czy mechatronika. Od lat jest również laureatem wielu prestiżowych konkursów oraz beneficjentem projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Z kolei Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie w oparciu o wdrożoną tam w 2010 roku innowację pedagogiczną „Dobre liceum blisko domu” przyciąga uczniów ofertą kształcenia humanistycznego z podstawami prawa i dziennikarstwa, biologiczno-chemicznego z ratownictwem przedmedycznym, matematyczno-informatyczną z podstawami rysunku technicznego i przestrzennego projektowania komputerowego oraz wojskowego. Liceum od 2012 roku bierze udział w programie „Siatkarskie Ośrodki Szkolne”, co zaowocowało utworzeniem w szkole klasy sportowej. Liceum corocznie zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych i liceów, a jego uczniowie triumfują w olimpiadach, zwłaszcza ekonomicznych, artystycznych, ekologii czy wiedzy o prawie.

Na terenie powiatu zielonogórskiego działają również placówki kształcenia specjalnego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie, Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, które są jednostkami organizacyjnymi powiatu.

W powiecie zielonogórskim, a dokładnie w trzebiechowskim Domu Pomocy Społecznej można oglądać prace Henry’ego van de Velde, powstałe w latach 1903 - 1905. Ów Belg żyjący w na przełomie XIX i XX w. (1863 – 1957) uchodził za genialnego, uniwersalnego, europejskiego artystę i należał do najbardziej znaczących założycieli szkoły „art nouveau". Do secesji wniósł własną poetykę i charakterystyczną dla siebie linię, dzięki której był rozpoznawany. To właśnie van de Velde jest autorem wnętrz Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, który jest jednostką organizacyjną powiatu. Dzięki prowadzonym od 2004 roku pracom renowacyjnym można dziś tam podziwiać oryginalne wzory stolarki drzwiowej, klatki schodowej, przeszkleń, mebli, kominka, polichromii i inne elementy wyposażenia.

Powiat Zielonogórski od 2000 roku współpracuje z Powiatem Sprewa – Nysa w Brandenburgii (Republika Federalna Niemiec). Oficjalne ramy współdziałania obu samorządów nadała umowa o współpracy i partnerstwie pomiędzy powiatem zielonogórskim a powiatem Sprewa – Nysa, zgodna z normami prawa Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, która została podpisana 1 października 2002 r. w Zielonej Górze. Zgodnie z treścią dotyczy takich dziedzin jak: oświata i kultura, gospodarka, rolnictwo i ochrona środowiska, służba zdrowia i opieka społeczna, współpraca rad powiatów i administracji samorządowej. Wynikiem współpracy są chociażby cztery projekty kulturalne z cyklu „Kolory Europy” integrujące polsko-niemieckie środowiska artystyczne czy wspólne stanowiska w sprawach związanych z problemami pogranicza. Powiat Zielonogórski zawiązał także kontakty z Gagauzją (Mołdawia). Od 2013 roku trwa intensyfikacja współpracy powiatu z partnerami z Saksonii m.in. z miastem Weißwasser i stowarzyszeniem Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND.

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu