Wybór języka: pl

Komunikaty

KOMUNIKAT  NR  OC – 02.2019

 

 

Podmiot przekazujący komunikat – Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

 

Osoba wyznaczona do kontaktu –  Pan Bartosz Hoder

tel. 068 45 27 585

 

Przyczyna podawania komunikatu – W dniu 28 marca zostanie  przeprowadzona  Głośna próba syren alarmowych Obrony  Cywilnej na terenie Powiatu Zielonogórskiego:

 

O godzinie 12.00 – Ogłoszenie alarmu

O godzinie 12.30 - Odwołanie alarmu

Obecny stan zagrożenia i obszar jego wystąpienia oraz prognozowany rozwój zagrożenia -

Określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat – Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego

więcej

KOMUNIKAT  NR  OC – 04.2018

Podmiot przekazujący komunikat – Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

Osoba wyznaczona do kontaktu – Pani Dorota Sobotkiewicz

tel. 068 45 27 585

Przyczyna podawania komunikatu – W dniu 13 grudnia br. zostanie  przeprowadzona  Głośna próba syren alarmowych Obrony  Cywilnej na terenie Powiatu Zielonogórskiego:

O godzinie 12.00 – Ogłoszenie alarmu

O godzinie 12.30 - Odwołanie alarmu

Określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat – Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego

więcej

Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Bojadła

11.12.2018

Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła

10.09.2018

Powiat Zielonogórski realizuje obecnie projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym wsi Bojadła". Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie
gruntów).
Realizacja projektu ma na celu poprawę rozłogu gospodarstw rolnych poprzez wykonanie
scalenia gruntów oraz poprawę warunków pracy i życia rolników w wyniku wykonania
nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego.
Celem szczegółowym dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw
oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.
Wartość projektu wynosi 4 702 246,98 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków EFRROW w
wysokości 2 992 039,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278

14.08.2018

W związku z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 278 leżącej  na terenie naszego powiatu na odcinku Sulechów – Konotop  planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu na czas robót zatwierdzonym  i wydanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Remont i utrudnienia z tym związane rozpoczną się już  21 sierpnia 2018 r. Natomiast termin zakończenia robót zaplanowany jest na  24 lutego 2020 r.

Ranking gmin

Mapa dojazdu