Wybór języka: pl

Przetarg nieograniczony

W środę 30 marca br. ponownie został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Stare Kramsko (odcinek 4)”, na które Powiat Zielonogórski dofinansowanie otrzymał z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”)

Planowane zakończenie zadania to grudzień 2022.

 

 

Dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego są dostępne na stronie: 

https://bip.powiat-zielonogorski.pl/zamowienia_publiczne/11/194/E2_80_9ERozbudowa_i_przebudowa_drogi_powiatowej_nr_1191F_w_miejscowosci_Stare_Kramsko__28odcinek_4_29_E2_80_9D/

Ranking gmin

Mapa dojazdu