Wybór języka: pl

Zasady dotyczące opuszczania kwarantanny domowej oraz zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2

Poniżej znajdują się załączniki sporządzone prze Główny Inspektorat Sanitarny, dotyczące zasad opuszczania kwarantanny oraz zaleceń w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla Zespołu domowej opieki paliatywnej/Hospicjum Domowego.

Ranking gmin

Mapa dojazdu