Wybór języka: pl

Aktualności

Serdecznie zachęcamy uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.), a także uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.

więcej

Podmiot przekazujący komunikat – Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

 

Osoba wyznaczona do kontaktu –  Pan Bartosz Hoder

                                               tel. 68 45 27 585

 

Przyczyna podawania komunikatu – W dniu 26 września br. zostanie  przeprowadzona Głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Zielonogórskiego:

 

O godzinie 12.00 – Ogłoszenie alarmu

O godzinie 12.30 - Odwołanie alarmu

 

Obecny stan zagrożenia i obszar jego wystąpienia oraz prognozowany rozwój zagrożenia –

 

Określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat – Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego

 

więcej

Dn. 23 września w siedzibie Powiatu Sprewa-Nysa otwarto wystawę w ramach „Międzykulturowego Tygodnia 2019”. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania publiczności prac wykonanych podczas polsko-niemieckiego pleneru malarskiego „Kolory Europy 2019/Farben Europas 2019”, który odbył się w dniach 15–26 lipca 2019 r. w Rodzinnym Centrum w Grießen.

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał XII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, sala narad-pok. 208.

więcej

Na podstawie :

Uchwały Nr XLII 341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

więcej

Z głębokim żalem i smutkiem...

20.09.2019

Ranking gmin

Mapa dojazdu