Wybór języka: pl

Aktualności

14 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbył się V Lubuski Sejmik Turystyczny.

Pani Jadwiga Błoch, Prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” przedstawiła cele organizacji oraz podsumowała 15 lat LOTUR.

Organizacja Sejmiku Turystycznego promuje wizerunek województwa w turystyce, jak również w kulturze i sztuce. Podczas sejmiku przyznano wyróżnienia - odznaki honorowe MSiT „Za zasługi dla Turystyki” oraz medale LOTUR zasłużeni dla lubuskiej turystyki.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

fot. www.lubuskie.pl

więcej

Narodowe Święto Niepodległości

08.11.2019

Dnia 30 października 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53, odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu.

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

więcej

Na podstawie :

Uchwały Nr XLII 341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

więcej

Ranking gmin

Mapa dojazdu