Wybór języka: pl

Aktualności

Godziny pracy urzędu w dniu 31 grudnia 2018 r.

27.12.2018

Projekt e-akta

27.12.2018

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek

Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych

Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także pojawią się nowe.

Płatnik składek będzie przekazywać dodatkowy raport w zestawie dokumentów rozliczeniowych za dany okres rozliczeniowy.

ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej. Płatnik będzie go przekazywać w zestawie dokumentów. Raport będzie zawierał następujące informacje:

 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, która w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i która jest należna
  za inny okres;
 • okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Zmienią się dwa następujące formularze:

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne). Dodany będzie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym płatnik składek będzie rozliczać:

 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Od stycznia 2019 r. płatnik składek będzie mógł wybrać okres, przez jaki chce przechowywać akta pracownicze pracowników, których zatrudnił w latach 1999–2018. Obecnie dokumenty te musi przechowywać przez 50 lat. Będzie mógł skrócić ten okres do 10 lat. Żeby móc przechowywać krócej dokumenty pracownicze, płatnik będzie musiał złożyć oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – ZUS OSW.

W ciągu roku od złożenia tego oświadczenia płatnik będzie musiał złożyć raport informacyjny – ZUS RIA za każdą osobę, którą zatrudnił w latach 1999–2018 r.  W raporcie przekaże następujące informacje dotyczące zatrudnienia ubezpieczonego w tym okresie:

 • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
 • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
 • kwoty przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i które są należne
  za inny okres;
 • okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Ważne

 1. Płatnik będzie przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudni dopiero po 2018 r.
 2. Płatnik może skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudnił w latach 1999–2018. W tym celu musi złożyć oświadczenie ZUS OSW, a potem w ciągu roku przekazać do ZUS raporty ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w tym okresie.
 3. Jeśli płatnik rozwiąże stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w latach 1999–2018 po 2018 r., raport informacyjny przekaże do ZUS wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.
 4. Płatnik przechowuje przez 50 lat akta pracowników, których zatrudnił przed 1999 r. 
więcej

Życzenia świąteczno-noworoczne

17.12.2018

Wesołych Świąt!

24.12.2018

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał III sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

więcej

19 grudnia 2018 r. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze była miejscem spotkania opłatkowego. Policjanci i pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście, wśród których był Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk, zgromadzili się przy przygotowanym stole, dzieląc się opłatkiem oraz składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

więcej

Godziny pracy urzędu w dniu 24 grudnia 2018 r.

18.12.2018

W siedzibie Ochotniczego Hufca Pracy    w Zielonej Górze przy ul. Ludwika Zamenhofa 1,  13 grudnia 2018 r.               o godzinie 12.30 odbyły się obchody Jubileuszu 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia i 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Na uroczystość zapraszali Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz   i dyrektor PUP w Zielonej Górze Edmund Prekurat.

 

więcej

Dnia 10 grudnia br. nastąpiło oficjalne przekazanie dwóch nowych samochodów marki Ford Transit Custom Kombi przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" w obszarze D dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oraz filii w Bełczu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Krzysztof Romankiewicz - Starosta Zielonogórski, Tadeusz Pająk - Wicestarosta Zielonogórski, Mirosław Andrasiak - Członek Zarządu, Andrzej Gonia - Dyrektor PFRON, Anna Gołębska - Dyrektor PCPR, Aleksandra Szubert - Dyrektor GOK w Bojadłach oraz ksiądz proboszcz Stanisław Szura. W tak zacnym gronie przekazano kluczyki do busów członkom rady mieszkańców. Następnie ks. Stanisław poświęcił samochody. Była to bardzo miła uroczystość zwłaszcza dla podopiecznych DPS, którzy będą codziennie korzystać z nowych busów. Ułatwią one m.in. podróżowanie do poradni specjalistycznych i poprawią komfort jazdy.

więcej

Ranking gmin

Mapa dojazdu