Wybór języka: pl

Aktualności

W dniu 27 czerwca 2019 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze - Pani Anna Gołębska, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zielonogórskiego - Pani Edyty Dwojak podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Razem aktywnie w przyszłość – II edycja”.

więcej

26 czerwca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się IX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

więcej

Podmiot przekazujący komunikat – Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

Osoba wyznaczona do kontaktu –  Pan Bartosz Hoder tel. 68 45 27 585

Przyczyna podawania komunikatu – W dniu 27 czerwca br. zostanie  przeprowadzona  Głośna próba syren alarmowych Obrony  Cywilnej na terenie Powiatu Zielonogórskiego:

 

O godzinie 12.00 – Ogłoszenie alarmu

O godzinie 12.30 - Odwołanie alarmu

 

Obecny stan zagrożenia i obszar jego wystąpienia oraz prognozowany rozwój zagrożenia –

Określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat – Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego

więcej

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał IX sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

więcej

Ranking gmin

Mapa dojazdu