Wybór języka
powrót

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku ze stwierdzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. w miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk, ogniska ASF (afrykańskiego pomoru świń) w gospodarstwie rolnym

W Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku ze stwierdzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. w miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk, ogniska  ASF (afrykańskiego pomoru świń) w gospodarstwie rolnym. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Zielonogórski, Członek Zarządu Powiatu, Burmistrz Czerwieńska, Wójt Gminy Dąbie, Powiatowa Lekarz Weterynarii, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Zielona Góra,  przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Zielona Góra.

Na posiedzeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że dokonano już utylizacji 18 sztuk trzody chlewnej w skażonym gospodarstwie w miejscowości Nietków oraz poinformował o zakazach i nakazach wynikających zRozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego
i świebodzińskiego.

Na drogach publicznych, w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wyłożono maty dezynfekcyjne nawilżone środkiem dezynfekcyjnym. Ponadto ustalono harmonogram działań związany z realizacją zakazów i nakazów wynikających z ww. Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego,
w tym sprawy dotyczące oznakowania granic obszaru zapowietrzonego oraz obszaru zagrożonego „AFRYKAŃŚKI POMÓR ŚWIŃ” odpowiednio „OBSZAR ZAPOWIETRZONY” lub „OBSZAR ZAGROŻONY”.