Wybór języka
powrót

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych operatorem Budżetu Inicjatyw Obywatelskich na Inicjatywy Młodzieżowe w ramach kampanii Młodzi On-Life

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak, wyłonił już operatora Budżetu Inicjatyw Obywatelskich na Inicjatywy Młodzieżowe w ramach kampanii Młodzi On-Life. Operatorem został Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

 

 

 

 

Do wydania jest 850 000 złotych na same mikrodotacje. Już niebawem będą dostępne uproszczone wnioski o mikrodotacje. Możecie Państwo już planować działania. Realizacja zadania zakłada także zakup sprzętu do 3 500 zł pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany na cele projektu.

Można skorzystać z dotacji do 5 000 złotych dla organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji młodzieży oraz dla nieformalnych grup młodzieżowych pod opieką NGO. Wnioski będą bardzo proste. Nabór najprawdopodobniej od 12 czerwca br.

Realizatorami projektów będą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne (niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się dwiema grupami nieformalnymi. Operator pomoże w znalezieniu organizacji parasolowej, jeśli zgłosi się grupa z projektem.

Na co może być przeznaczona mikrodotacja?

Sfera zadań publicznych art. 4. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; m. in.:

 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • Integracja – międzypokoleniowa, kulturowa,
 • Działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych,
 • Promocja zatrudnienia,
 • Innowacje,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, edukacja,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Działania na rzecz rodziny,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zachęcamy do kontaktu z operatorem zadania:

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
ul. Zacisze 17
65-775 Zielona Góra
tel.: 68 452 72 71, 570 217 017
e-mail: biuro@zlop.org.pl
Prezes ZLOP: Romuald Malinowski
Dyrektor biura:  Marek Karwacki

Więcej informacji na:

http://zlop.org.pl/

http://lubuskie.pl/

https://www.facebook.com/mlodzionlife/?ref=ts&fref=ts