Wybór języka
powrót

XXXVIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

7 września br., w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego, którą prowadził Edwin Łazicki Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego.

 

Po przedstawieniu przez Starostę Zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego informacji o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym głos zabrali: Wójt Zaboru Robert Sidoruk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie Stanisław Kaczmar, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie Czesław Grzeszyński, Wójt Świdnicy Adam Jaskulski oraz Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak. Wnioski i zapytania gości dotyczyły głównie spraw związanych z infrastruktura drogową  powiatu. Przedstawiciele Gminy Sulechów odnieśli się ponadto do sytuacji związanej z próbą nielegalnego składowania odpadów w Górzykowie oraz potrzebą stworzenia świetlicy wiejskiej dla górzykowskiej społeczności. Z kolei Wójt Świdnicy mówił o dotychczasowym i planowanym partnerstwie gminy i powiatu w sferze wspólnych inwestycji drogowych, jak również pochwalił doskonałą współpracę obu samorządów przy organizacji tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych.

Następnie Rada przyjęła informacje o zimowym utrzymaniu dróg i przeprowadzonych remontach oraz podjęła uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

W drugiej części sesji radni rozpatrzyli cztery skargi na stan dróg powiatowych uznając je za bezzasadne oraz uchwalili zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok i zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”. Ponadto uchylono Uchwałę nr XXV.159.2016 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Świdnica oraz udzielono pomocy finansowej dla Gminy Babimost.

 Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/