Wybór języka
powrót

Wspólne posiedzenie Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

20 grudnia br., w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na wtorkowe spotkanie, oprócz członków obu zespołów, zaproszono również hodowców drobiu z terenu powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra. Posiedzenie było poświęcone analizie ryzyka wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8, która pojawiła się na terenie województwa lubuskiego. Omówiono procedury utylizacji zabitych i padłych ptaków w rejonie ogniska choroby zakaźnej, poza wyspecjalizowanymi zakładami utylizacji, a także wyznaczono grzebowiska do ewentualnego spalenia i grzebania zwierząt w ramach zwalczania chorób zakaźnych.