Wybór języka
powrót

Wsparcie dla samozatrudnienia

Fundacja "Przedsiębiorczość" zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”.

 

 

 

Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia  pomostowego dla 20 z nich. Projekt realizowany jest na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego. W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje dla kobiet na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851,24 zł/mc. Ponadto doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest wyłącznie do:

- kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.

 W szczególności zapraszamy:

- kobiety długotrwale bezrobotne

- kobiety o niskich kwalifikacjach

- kobiety w wieku 50 lat i więcej

- osoby z niepełnosprawnościami.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.fundacja.zary.pl

Należy pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny poniżej.

Kontakt

Biuro Projektu: Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań

ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu:

534 01 05 11, 519 646 016, 533 32 26 18, 68 479 16 03

Pytania można kierować na: szuscicka@fundacja.zary.pl, radziszewska@fundacja.zary.pl

Projekt pn. „Samozatrudnienie Twoją Szansą” realizowany w ramach działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.