Wybór języka
powrót

VIII posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich

12 czerwca br., w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie obradowali członkowie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich. VIII sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Zgromadzenia ZPL Zbigniew Szumski - Starosta Świebodziński.

 

W trakcie poniedziałkowego spotkania Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, który pełni też funkcję Przewodniczącego Zarządu ZPL, przedstawił informację o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz omówił przebieg prac związanych ze złożonym do oceny merytorycznej projektem pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.

Kolejny punkt obrad poświęcony był procedurze rozpatrzenia, zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium Zarządowi związku za rok 2016. Po przedstawieniu sprawozdań i opinii Komisji Rewizyjnej oraz odczytaniu uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi ZPL.

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/pg/powiat.zielonogorski/photos/?tab=album&album_id=565923120198117