Wybór języka
powrót

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W czwartek, 12 października w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  w Sulechowie obecni i byli pracownicy oświaty ze szkół i placówek, prowadzonych przez Powiat Zielonogórski świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Wyrazy uznania i najlepsze życzenia złożył zebranym Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski.

 

Tradycyjnie, jak co roku wyróżniający się nauczyciele zostali uhonorowani Nagrodą Starosty Zielonogórskiego. Na liście wyróżnionych znaleźli się:

  • Dagmara Zientek - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulechowie,
  • Leszek Nowak - wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
  • Krystyna Kozyra - nauczyciel  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
  • Joanna Saniuk - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie,
  • Beata Mokrzan - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulechowie,
  • Marcin Grześkowiak - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie
  • Krzysztof Kaczmar - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego- Grota w Czerwieńsku,
  • Marcin Łokciewicz - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze.

Część artystyczną czwartkowej uroczystości rozpoczął absolwent sulechowskiego liceum, który po doskonałym występie podziękował gronu pedagogicznemu za to, że dzięki ich otwartości i wsparciu jest teraz tym, kim jest i robi to co kocha. Następnie zgromadzeni goście wspaniale bawili się podczas występów artystycznych przygotowanych przez Hannę Jungowską i uczniów LO w Sulechowie. Powiatowym obchodom Dnia Edukacji Narodowej towarzyszyła także wystawa fotografii i prac wykonanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie w ramach projektu „Żywe obrazy”.

Uwieńczeniem wieczoru był poczęstunek, w trakcie którego zgromadzone grona pedagogiczne wymieniały się doświadczeniami, a emerytowani nauczyciele wspominali czas zawodowej aktywności.