Wybór języka
powrót

Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” - podpisana!

22 grudnia br. o 11.30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski i Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Edyta Dwojak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”.

 

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę lidera będzie sprawował Powiat Zielonogórski, natomiast partnerzy wybrani drogą konkursu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Profi Biznes Group ze Szczecina będą realizować wraz z powiatem poszczególne zadania. Ogółem wartość  projektu opiewa na  8 086 054 zł, z czego: wkład własny Powiatu wyniesie 545 000 zł, a dofinansowanie z EFS: 7 541 054 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizuje projekt pozakonkursowy z Podziałania 8.4.1 RPO – Lubuskie 2020 pt.: Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W projekcie udział bierze: - 11 powiatów, 7 gmin, 3 szkoły rolnicze dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2 szkoły leśne dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Środowiska, 6 szkół niepublicznych i partnerzy z otoczenia społeczno–gospodarczego szkół. Beneficjenci złożyli 23 wnioski o dofinansowanie.  Kwota ogółem: 172.859.894,57 PLN. Wartość dofinansowania: 161.208.167,54 PLN.