Wybór języka
powrót

Szkolenie obronne

W piątek, 29 września br., w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przeprowadzono szkolenie obronne dla powiatowej administracji zespolonej, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

 

Uczestników szkolenia powitał Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski, a następnie Zygmunt Ostrowski inspektor ds. obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze omówił zasady współdziałania z wojskiem w sytuacjach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W kolejnym punkcie szkolenia Ewa Seremak Sekretarz Powiatu Zielonogórskiego przedstawiła zagadnienia z zakresu organizacji ochrony zabytków w czasie konfliktu zbrojnego i w sytuacji kryzysowej oraz omówiła zasady tworzenia i aktualizacji planów ochrony zabytków. Ostatnią tematyką omówioną na piątkowym szkoleniu były procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa oraz strategia bezpieczeństwa ONZ.