Wybór języka
powrót

Relacja z uroczystości z okazji 60 rocznicy śmierci Henry`ego van de Velde

3 listopada br., w urokliwej oranżerii Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie odbyła się uroczystość z okazji 60 rocznicy śmierci Henry`ego van de Velde, belgijskiego twórcy secesji, który pozostawił swe dzieła właśnie w Trzebiechowie.

Organizatorami piątkowego spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rewaloryzacji Dzieła Henrego van de Velde w Polsce wraz z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Powiatem Zielonogórskim. Wśród znamienitych gości znalazł się m.in. Robert Paluch Wicewojewoda Lubuski, który w swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest dbanie o zabytkowe obiekty oraz przekazywanie informacji o naszym kulturowym dziedzictwie kolejnym pokoleniom. 

Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski nie krył dumy z faktu, że trzebiechowska perła secesji jest jedynym tego typu obiektem w Polsce i że mimo upływu lat spełnia podobną funkcję, jak ponad sto lat temu, służąc ludziom z problemami zdrowotnymi (dzisiejszy Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie został wzniesiony w 1903-1905 roku jako kompleks sanatoryjny, a po II wojnie światowej aż do 1965 roku działało w nim sanatorium przeciwgruźlicze). 

Z prelekcji przygotowanych przez Barbarę Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Agnieszkę Szeląg Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i zarazem Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rewaloryzacji Dzieła Henrego van de Velde w Polsce zgromadzeni goście czerpali informacje o jedynym polskim dziele Henry`ego van de Velde oraz innych pracach tego autora znajdujących się m.in. w Chemnitz czy Weimarze, o przebiegu prac konserwatorsko-restauracyjnych w trzebiechowskim kompleksie i o problemach związanych z zachowaniem świetności zabytku z jednoczesną dbałością o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do życia dla mieszkańców domu pomocy społecznej. Zarówno Barbara Bielinis-Kopeć, jak i Agnieszka Szeląg zaznaczały ponadto, jak ważne dla przyszłości Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie są podjęte starania o ustanowienie go Pomnikiem Historii. 

Piątkowe spotkanie miłośników secesji uświetnił koncert muzyki klasycznej, który doskonale wpisał się w charakter tej wspaniałej uroczystości.

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/powiat.zielonogorski/photos/?tab=album&album_id=646501005473661

Relacje w lokalnych mediach:

http://www.zachod.pl/radio-zielona-gora/wiadomosci/trzebiechowskie-dzielo-belgijskiego-architekta/

http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/zielona-gora/g/obchody-60-rocznicy-smierci-henryego-van-de-velde-w-trzebiechowie,12641384,26163700/